Nieuws 

Bij de badminton en het volleybal is de vereniging op zoek naar nieuwe leiding.

Misschien zijn er wel dorpsgenoten die trainingen zouden kunnen verzorgen voor badminton of volleybal op recreatief niveau. Suggesties en ideeën hiervoor zijn zeer welkom.

Daarnaast zijn zowel bij badminton (op dinsdag van 20.30 uur tot 22.00 uur) als bij het volleybal (op donderdag van 20.30 uur tot 22.00 uur) nieuwe leden welkom.

Wanneer er een mogelijkheid is om de jeugdgymnastiek opnieuw op te starten dan wil de vereniging dit met beide handen aangrijpen. Belangrijke voorwaarde hiervoor is in ieder geval dat er gediplomeerde gymjuf of -meester beschikbaar moet zijn en daarnaast uiteraard voldoende belangstelling van kinderen tussen 2,5 en 4 jaar en tussen 5 en 12 jaar.

Reacties kunnen naar het bestuur (Gerard ten Napel) via e-mail info@svglimmen.nl of telefoon 050-5340990.

S.V. Glimmen Woensdag 21 Augustus 2019 at 2:16 pm | ΒΆ | Standaard |