Samenwerking met F1T

In 2014 heeft Glimmen vanuit ZonMw een subsidie gekregen om gedurende 2 jaar vanuit de methodiek Sportdorp; Vitale kernen en buurten de leefbaarheid in Glimmen te vergroten middels sport en bewegen.  Het (sport)aanbod wordt laagdrempelig aangeboden in de vorm van activiteiten, modules en flexibele lidmaatschappen. Sportdorp omvat primair alle inwoners van Glimmen. Samenwerking staat bij deze interventie centraal.

Op basis van een uitgebreide enquete zijn alle behoeften en ideeën in kaart gebracht voor een sport- en beweegaanbod. Het uitgangspunt was hierbij het sportaanbod met elkaar te verbinden door middel van samenwerking. Hierbij is geprobeerd een brug te slaan tussen de school en de sportaccommodaties in Glimmen. De samenwerking bestond uit een stuurgroep waarin waren vertegenwoordigd de voetbalvereniging, de sportvereniging, de tennisvereniging, de school, een vakleerkracht en de kinderopvang.

Zo zijn is samenwerking met F1T (van Machiel Gabor Welbergen) door SV Glimmen de volgende sporten opgezet: Skigymnastiek, Fitness (Circuittraining), Tai Chi en Freerunning. Machiel is breed inzetbaar als docent bewegingsonderwijs. Tevens heeft Machiel al in 1997 tijdens zijn ALO opleiding o.a. voor SV Glimmen de badmintontrainingen opgezet. Na ruim 20 jaar is badminton nog steeds één van de sporten van SV Glimmen. Ook bij andere sporten van SV Glimmen heeft Machiel zich de afgelopen jaren regelmatig ingezet.

Anno 2019 geeft Machiel vanuit zijn bedrijf F1T (http://www.f1t.nl) i.s.m. SV Glimmen nog Tai Chi lessen op maandag en vrijdag, en elke laatste zaterdagochtend van de maand. Daarnaast is er Circuittraining op maandagavond en periodiek fitness- en gericht bewegingsonderwijs op maat voor bewoners uit het dorp en omgeving.
 
Tevens verzorgd Machiel af en toe sport- en spelactiviteiten voor de sportvereniging op aanvraag en is hij inzetbaar en bereikbaar voor advies m.b.t. sport en bewegen en de ontwikkeling van eventuele nieuwe sport- en spelactiviteiten voor SV Glimmen om zo een actieve bijdrage te blijven leveren aan het ‘Sportdorp Glimmen’.

Voor vragen over de huidige sportactiviteiten van F1T in Glimmen kunt u contact opnemen met Machiel Welbergen van maandag tot vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur;  tel. 050 - 56 90 540

of e-mailen naar Gerard ten Napel (bestuurder SV Glimmen) via info@svglimmen.nl.

S.V. Glimmen Zaterdag 02 November 2019 at 3:52 pm | | Standaard |

Nieuws 

Bij de badminton en het volleybal is de vereniging nog steeds op zoek naar nieuwe leiding.

Misschien zijn er wel dorpsgenoten die trainingen zouden kunnen verzorgen voor badminton of volleybal op recreatief niveau. Suggesties en ideeën hiervoor zijn zeer welkom.

Daarnaast zijn zowel bij badminton (op dinsdag van 20.30 uur tot 22.00 uur) als bij het volleybal (op donderdag van 20.30 uur tot 22.00 uur) nieuwe leden welkom.

Reacties kunnen naar het bestuur (Gerard ten Napel) via e-mail info@svglimmen.nl of telefoon 050-5340990.

S.V. Glimmen Woensdag 21 Augustus 2019 at 2:16 pm | | Standaard |