Aanmelden

Bent u of ben jij geïnteresseerd in één van de sportactiviteiten?

Het is altijd mogelijk om vrijblijvend een tweetal proeflessen te volgen.

Daarna volgt hopelijk een officiële aanmelding als lid bij de vereniging. Dit kan via invullen van het aanmeldingsformulier (zie onderstaande link). Het ingevulde formulier kan worden gedeponeerd in de SVGlimmen-brievenbus in de gymzaal van De Groenenberg of digitaal toegezonden worden via info@svglimmen.nl.

Aanmeldformulier

Ook voor het opzeggen van het lidmaatschap kan hetzelfde formulier gebruikt worden.